Banner4

 

 

 

 

 

 

 

 

Om oss

 

Sjöfartsindustrin och skeppvarvs verksamheten har en lång och stolt historia i Skandinavien. Eftersom de stora varven i västra Sverige avvecklades så har kompetensen bevarats och vidare utvecklats inom ett antal små och medel stora företag med marin inriktning.

 

Struktuella förändringar inom sjöfartsindustrin har varit en drivande kraft inom skapandet av nya driftlägen och nya organisations mönster har skapats. Zeatec AB är ett av dessa resultat. Syftet med Zeatec AB är att arbeta nära sina kunder och ta fullt ansvar för skeppets navigation, kommunikation, IT och säkerhetslösningar. Detta ansvaret går från projektfasen till installation, driftsättning och service världen över.

 

Zeatec AB fokuserar på seglande fartyg, nybyggnadsprojekt, stora eftermonteringar samt ombyggnader och långsiktiga service åtaganden.

 

Många av de anställda har en lång erfarenhet av att arbeta inom olika marina affärsområden, som till exempel skeppsvarv, rederier, installations företag och systemleverantörer för att nämna några. Under de senaste åren har Zeatec AB framgångsrikt levererat kompletta lösningar för ett antal mindre och större nybyggnadprojekt samt några större ombyggnadsprojekt.

 

Vårt kontor finns i Landskrona Sweden som en del i Maritima Centret inom Oresund Dry Dock. Vi finns även representerade med kontor i Belgrad (Serbien) och HongKong (Kina).

 

Zeatec Marine ABs företagspresentation.

 

Läs mer...